De aanleg van bossen helpt de biodiversiteit en de natuur te ondersteunen. Jonge bomen nemen veel CO2 op uit de atmosfeer. Maar na een tijdje heb je niks meer aan zo’n bos, want oude bomen groeien nauwelijks meer en dragen dus niet meer bij aan die strijd.

Dit aloude idee is niet waar, beweert een grote groep wetenschappers in tijdschrift Nature. Bijna alle bomen groeien steeds harder naarmate ze ouder worden. Eén dikke, oude eik slaat in een jaar soms meer koolstof op dan een gemiddelde boom in zijn geheel bevat. De wetenschappers verzamelden metingen van meer dan een half miljoen bomen. Sommige bomen komen wel 600 kilo per jaar aan.

De uitkomsten lijken in strijd met eerdere studies die vooral jonge bomen zagen groeien. Dat heeft te maken met de schaal waarop je de bomengroei bekijkt, leggen de onderzoekers uit. Sommige wetenschappers onderzochten de CO2-opname door bladeren; het blad van een jonge boom neemt meer CO2 op dan dat van een oudere boom, maar zo’n oude boom heeft veel meer bladeren. En wie de koolstofopname van een heel bos bestudeerde, zag dat een jong bos beter scoorde. Maar oude bossen tellen veel minder bomen, per boom doen de oudjes het veel beter.

Bron: Trouw, 16 januari 2014